როგორ გავწევრიანდე

დასაქმებული შესაძლებელია გაერთიანდეს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების დარგობრივ ორგანიზაციაში, დარგობრივ ორგანიზაციის თავმჯდომარის სახელზე დაწერილ პირადი განცხადების საფუძველზე. სამუშაო ადგილზე პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის არსებობის შემთხვევაში კი დასაქმებული გაწევრიანების შესახებ განცხადებას წერს პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარის სახელზე.

 

union

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close