პროექტები

პროფესიული კავშირების გაერთიანების პროექტები 2008-2017

 • 2008-2009 საპილოტო პროგრამა ,, ახალი ადგილობრივი პროფესიული კავშირების პრგანიზება და იმერეთის რეგიონის ფილიალთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება და დახვეწა’’ – დონორი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ( ILO)
 • 2009 პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესწავლა საქართველოს შრომის ბაზარზე; განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების გზით ხელშეწყობა ღირსეული შრომისათვის და შრომის პირობების გაუმჯობესებისათვის. – ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  •   2010 ახლადშექმნილი პროფკავშირის გაძლიერება და მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის შექმნა ( ზემო იმერეთი) – დონორი ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2010 მუშათა პროფკავშირისათვის ინფორმაციის მიღების საშუალებების გაძლიერებისა და მეტად გააქტიურებისათვის ზომების მიღება– განხორციელება: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2010 ხელშეწყობა ახალგაზრდების სოციალური უფლებებისათვის– დონორი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2011 ღირსეული შრომის ხელშეწყობა საჯარო სექტორში: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2011 ახალი საპენსიო სქემის შემუშავება საშიშპირობებიან სექტორში დასაქმებულთათვის.
  • 2011–2012 ,,მშრომელთა უფლებებისა და შრომის სტანდარტების გაუმჯობებსების ხელშეწყობა საერთაშორისო საფინანსო ინსიტიტუტების მიერ გამოყოფილი სესხების საფუძველზე“ ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში
  • 2011–2012 კონსულტაციები დასაქმებულებთან და მხარდაჭერის ცენტრი (WCSC) ქუთაისში. დონორი: ჰოლანდიის პროფკავშირების კონფედერაცია –FNV
 • 2012-2014 ფუნდამენტური შრომითი უფლებების მხარდაჭერა რეგინებში, მშრომელთა კონსულტაციების და მხარდაჭერის ცენტრების მეშვეობით. (WCSC) - ევროკომისია
 • 2013 - მედია/საინფორმაციო კამპანია, საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების და მონაცემთა ბაზის შექმნისთვის. (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
 • 2014 - შეგირდობის საპილოტე პროგრამა კერძო სექტორში - ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 • 2013 – 2015 - ახალი შრომის კოდექსის იმპლემენტაცია - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
 • 2014 -2015 შრომითი უფლებების დაცვის ხელშეწყობა საქარტველოს რეგიონებში - ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 • 2015- მიმდინარე, მშრომელთა ორგანიზაციების გაძლიერება საქართველოში, პროექტი განხორციელებულია ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის მიერ, ამერიკის შრომის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭრით.
 • 2015 - დასაქმებულთა ორგანიზება სუპერმარკეტებში ITUC და LO (შვედეთის პროფკავშირების კონფედერაცია)
 • 2015 – 2016 ახალი პროფკავშირული ლიდერების მენტორობის პროგრამა (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით) "საქართველოში შრომითი კანონდებლობის დაცვის გაუმჯობესება"- USAID მხარდაჭერით
 • 2015 – GTUC კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება -  "საქართველოში შრომითი კანონდებლობის დაცვის გაუმჯობესება". USAID მხარდაჭერით
 • 2015 - მედიის როლი პროფკავშირების შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლებაში. პროექტი განხორიცელდა ფრიდრის ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.
 • 2016- დღემდე - პროფკავშირული სკოლა საქართველოში - ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA), Friedrich Ebert Stiftung, ავსტრიის პროფკავშირები (OGB)
 • მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად -   USAID; East-West management Institute;
 • 2016 – მიმდინარე საპენსიო სისტემის განვითარბა საქართველოში - ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 • 2016 – მიმდინარე- -სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამის მონიტორინგი - ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 • 2017- მიმდინარე - შრომით უფლებებსა და შრომის უსაფრთხოებაზე დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება საქართველოს რკინიგზაში  - ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

 

 

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close