პროექტები

პროფესიული კავშირების გაერთიანების პროექტები 2008-2017

 • 2008-2009 საპილოტო პროგრამა ,, ახალი ადგილობრივი პროფესიული კავშირების პრგანიზება და იმერეთის რეგიონის ფილიალთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება და დახვეწა’’ – დონორი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ( ILO)
  2009 პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების შესწავლა საქართველოს შრომის ბაზარზე; განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების გზით ხელშეწყობა ღირსეული შრომისათვის და შრომის პირობების გაუმჯობესებისათვის. – დონორი ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2010 ახლადშექმნილი პროფკავშირის გაძლიერება და მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის შექმნა ( ზემო იმერეთი) – დონორი ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2010 მუშათა პროფკავშირისათვის ინფორმაციის მიღების საშუალებების გაძლიერებისა და მეტად გააქტიურებისათვის ზომების მიღება– განხორციელება: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2010 ხელშეწყობა ახალგაზრდების სოციალური უფლებებისათვის– დონორი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2011 ღირსეული შრომის ხელშეწყობა საჯარო სექტორში: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
  • 2011 ახალი საპენსიო სქემის შემუშავება საშიშპირობებიან სექტორში დასაქმებულთათვის.
  • 2011–2012 ,,მშრომელთა უფლებებისა და შრომის სტანდარტების გაუმჯობებსების ხელშეწყობა საერთაშორისო საფინანსო ინსიტიტუტების მიერ გამოყოფილი სესხების საფუძველზე“ ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში
  • 2011–2012 კონსულტაციები დასაქმებულებთან და მხარდაჭერის ცენტრი (WCSC) ქუთაისში. დონორი: ჰოლანდიის პროფკავშირების კონფედერაცია –FNV
 • 2012-2014 ფუნდამენტური შრომითი უფლებების მხარდაჭერა რეგინებში, მშრომელთა კონსულტაციების და მხარდაჭერის ცენტრების მეშვეობით. (WCSC) - ევროკავშირი
 • 2013 - მედია/საინფორმაციო კამპანია, საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების და მონაცემთა ბაზის შექმნისთვის. (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია)
 • 2014 - შეგირდობის საპილოტე პროგრამა კერძო სექტორში - Friedrich Ebert Stiftung –
 • 2013 – 2015 - ახალი შრომის კოდექსის იმპლემენტაცია - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
 • 2014 -2015 შრომითი უფლებების დაცვის ხელშეწყობა საქარტველოს რეგიონებში - ებერტი
 • 2015- მიმდინარე, მშრომელთა ორგანიზაციების გაძლიერება საქართველოში, პროექტი განხორციელებულია ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის მიერ, ამერიკის შრომის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭრით.
 • 2015 - დასაქმებულთა ორგანიზება სუპერმარკეტებში ituc და LO (Swedish Trade Union Confederation)
 • 2015 – 2016 ახალი პროფკავშირული ლიდერების მენტორობის პროგრამა (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით) "საქართველოში შრომითი კანონდელბობის დაცვის გაუმჯობესება". USAID მხარდაჭერით
 • 2015 – GTUC კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება - - "საქართველოში შრომითი კანონდელბობის დაცვის გაუმჯობესება". USAID მხარდაჭერით
 • 2015 - მედიის როლი პროფკავშირების შესახებ ინფორმილობულობის ამარლებაში. პროექტი განხორიცელდა ფრიდრის ებერტის ფონდის მხარდაჭერით.
 • 2016- დღემდე - პროფაკვშირული სკოლა საქართველოში - ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA), Friedrich Ebert Stiftung, ავსტრიის პროფკავშირები (OGB)
 • 2016-მიმდინარე: ცნობიერების ამაღლების კამპანია ქალებისათვის პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) ფარგლებში
 • მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად -   USAID; East-West management Institute;
 • 2016 – მიმდინარე საპენსიო სისტემის განვითარბა საქართველოში, პროეტი მხარდაჭერილია ფრიდრის ებერტის ფონდის მიერ.
 • 2016 – on going - -სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადმზადების პროგრამის მონიტორინგი -   Friedrich Ebert Stiftung –

 

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close